Disclaimert

Algemeen

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van 010bedels.nl. 010bedels.nl behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

Aansprakelijkheidsbeperking

010beads.nl doet zijn best om de inhoud van de webwinkel steeds aan de actuele situatie aan te passen. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat (een deel van) de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst met 010bedels.nl geclaimd worden. Wel zullen we deze fouten zo snel mogelijk herstellen.

010bedels.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de webwinkel of het gebruik van de informatie die op deze webwinkel wordt verstrekt, of het niet goed functioneren van de webwinkel, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van onze zijde. 010bedels.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel opgenomen hyperlinks naar websites van derden.

Auteursrecht

De ontwerpen van de bedels, de foto’s, het logo en de teksten van 010bedels.nl zijn voor het grootste deel door onszelf bedacht, gemaakt en geschreven. Anders zijn gebruiksrechten door ons verkregen. Er rusten dus auteursrechten op. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming, mag dan ook niets gekopiëerd, nagemaakt of gebruikt worden voor andere doelen dan het promoten van 010bedels.nl.

 

Februari 2018